News image

การจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ... อ่านต่อ ..

News image

แนวปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ โครงการพลศึกษาพัฒนาและ... อ่านต่อ ..

News image

การทำบัตรประจำตัวบัณฑิตของสถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2558 ด... อ่านต่อ ..

News image

การดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยา... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

แบบฟอร์มข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

โครงการพลศึกษาพัฒนาบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด  ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ โครงการพลศึกษาพัฒนาบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

 


แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

 
   
 
   

หน้า 2 จาก 4

กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • อัลบั้มภาพ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร