News image

การจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ... อ่านต่อ ..

News image

แนวปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ โครงการพลศึกษาพัฒนาและ... อ่านต่อ ..

News image

การทำบัตรประจำตัวบัณฑิตของสถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2558 ด... อ่านต่อ ..

News image

การดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยา... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

การประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนากีฬาสถาบันการพลศึกษาสำหรับวิทยาเขต 

และโครงการค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาสำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

      นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนากีฬาสถาบันการพลศึกษา สำหรับวิทยาเขต และโครงการค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาสำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต โดยกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นผู้จัดประชุม   ในครั้งนี้ และได้เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 11 แห่ง เข้าร่วมการประชุม ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 

 

  

 

 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 17

ของนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษา

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มรายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 17

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มประวัติข้อมูลนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษา กีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 17

 
   

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง โครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชนิดกีฬา

 

ดาวน์โหลด  ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง โครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชนิดกีฬา

   

หน้า 4 จาก 4

กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • อัลบั้มภาพ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร