News image

การจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ... อ่านต่อ ..

News image

แนวปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ โครงการพลศึกษาพัฒนาและ... อ่านต่อ ..

News image

การทำบัตรประจำตัวบัณฑิตของสถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2558 ด... อ่านต่อ ..

News image

การดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยา... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

การจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด  การจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

 

แนวปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่

โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด  โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

การทำบัตรประจำตัวบัณฑิตของสถาบันการพลศึกษา

ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด  รายละเอียดการทำบัตรประจำตัวบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

บัตรประจำตัวบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

   

การดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด การดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

แนวทางในการดำเนินงานโครงการค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา

สำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(ผู้เชี่ยวชาญกีฬาต่างประเทศ)

ดาวน์โหลด  แนวทางในการดำเนินงานโครงการค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาสำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ 2559

   

หน้า 1 จาก 4

กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • อัลบั้มภาพ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร