News image

แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภา... อ่านต่อ ..

News image

สรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราช... อ่านต่อ ..

News image

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.... อ่านต่อ ..

News image

แบบฟอร์มรายงานนักเรียนนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา ที่เข้าร่วมแ... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการพลศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด  แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ของสถาบันการพลศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

สรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ดาวน์โหลด  สรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

   

หน้า 2 จาก 2

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • อัลบั้มภาพ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

File Icon สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (7130)
(พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ2558)

File Icon พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (3672)
(พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ2558)

File Icon รายชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา (1603)
(รายชื่อผู้กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด)

File Icon คู่มือบริหารความเสี่ยง สถาบันการพลศึกษา (1578)
(แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการพลศึกษา )

File Icon รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน) (1014)
(รายงานผลการปฏิบัติราชการฯของ สพล. ปีงบประมาณ 2557)