News image

แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภา... อ่านต่อ ..

News image

สรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราช... อ่านต่อ ..

News image

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.... อ่านต่อ ..

News image

แบบฟอร์มรายงานนักเรียนนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา ที่เข้าร่วมแ... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการพลศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด  แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ของสถาบันการพลศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

สรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ดาวน์โหลด  สรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

   

หน้า 2 จาก 2

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • อัลบั้มภาพ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

No Documents