News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระค่าธรรม... อ่านต่อ ..

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง มาตรการควบคุมและกำหนดบทลงโทษการส่... อ่านต่อ ..

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ สำห... อ่านต่อ ..

News image

คู่มือการตรวจสอบคุณภาพบทความ ดาวน์โหลด - คู่มือการตรวจสอบคุณภ... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองส่งเสริมวิชาการ

รายชื่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด  รายชื่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

 

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

 

ใบสมัครธนาคาร KTB Corporate Online

ดาวน์โหลด  ใบสมัครธนาคาร KTB Corporate Online

ทั้งนี้ เมื่อธนาคารกรุงไทย สาขาที่เปิดบัญชีเซ็นอนุมัติแล้ว ขอให้สำเนาส่งกลับกองส่งเสริมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา หมายเลขโทรสาร 038-054219

   

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง การกำหนดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่อห้องเรียน

ดาวน์โหลด  ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การกำหนดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่อห้องเรียน

   

กองส่งเสริมวิชาการวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • อัลบั้มภาพ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร