ข่าวท่านอธิการบดี
You are here: Home ข่าวของอธิการบดี


ข่าวท่านอธิการบดี

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำกระเช้ามามอยอวยพรปีใหม่ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

     นางวรรณพร  ลีฬหาชีวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายภาครัฐ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำกระเช้าของขวัญมามอบอวยพรปีใหม่แก่นายปริวัฒน์  วรรณกลาง  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และคณะผู้บริหาร  ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพลบดี 2 สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา

 

 

 

 

พิธีสักการะพระพลบดี และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       นายปริวัฒน์  วรรณกลาง เข้าร่วมพิธีสักการะพระพลบดี และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารจุฬาพัฒน์ 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 

 

 

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร นำกระเช้าของขวัญมอบอวยพรปีใหม่แก่ พล.อ. ยุทธศักดิ์  ศศิประภา  ประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ อาคารรัฐสภา 1

 

 

 

   

งานเลี้ยงฉลองชัยในนามรัฐบาลให้แก่คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในปี พ.ศ.2557 

        นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองชัยในนามรัฐบาลให้แก่คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระหว่างประเทศใน ปี พ.ศ.2557 ทั้งเอเซียนเกมส์  เอเชียนพาราเกมส์  ยูธโอลิมปิก  และทีมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติ ที่สามารถผ่านเข้าไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลก โดยมีนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นประธาน  ในวันที่อังคาร  28  ตุลาคม  2557  เวลา 18.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

 

 

การประชุมวิพากย์ (Public Hearing) เรื่อง แนวทางการบริหารงานของสถาบันอาชีวศึกษา

       เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิพากย์ (Public Hearing) เรื่อง แนวทางการบริหารงานของสถาบันอาชีวศึกษา ตามโครงการกิจกรรมงานวิจัยเฉพาะกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมทรัพย์เพิ่มพูน โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร