You are here: Home

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมราชการประจำปี 2561 "สานประสบการณ์สู่การพัฒนาสถาบันการพลศึกษา"

ประชุมราชการประจำปี 2561 "สานประสบการณ์สู่การพัฒนาสถาบันการพลศึกษา" ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมบัญชีกลางมามอบความรู้กับกับผู้เกษียณอายุราชการในเรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับภายหลังการเกษียณอายุราชการ ณ ห้องทรัพย์มณี โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ และกิจกรรมล่องเรือในช่วงค่ำ ณ ท่าเรือยอดพิมาน

ประชุมราชการประจำปี 2561 "สานประสบการณ์สู่การพัฒนาสถาบันการพลศึกษา" ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 สถาบันการพลศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเยี่ยมชมเมืองมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์และน้องนักศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ได้มามอบความรู้ ความบรรเทิง และให้ความดูแลกับผู้เกษียณอายุราชการในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ โดยมีรายการสถานที่ท่องเที่ยว คือ 
1. วัดพนัญเชิง นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนนายก
2. นมัสการพระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ
3. วัดไชยวัฒนาราม ตามรอยละคร "บุพเพสันนิวาส"
ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 72 ราย โดยประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 49 ราย และลูกจ้างประจำ 23 ราย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การรับประทานอาหารร่วมกันของแขกผู้มีเกียรติ
ผู้เกษียณอายุราชการ ประธานกล่าวอำนวยอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มอบโล่เชิดชูเกียรติและของที่ระลึก และการกล่าวแสดงความรู้สึกจากตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ นอกจากนี้ได้รับความอนุเคราะห์ การแสดงนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จำนวน 2 ชุดการแสดง และการแสดงมวยไทยประยุกต์จากนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร และกิจกรรมจับสลากมอบของรางวัลให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในกิจกรรมนี้เป็นการขอบคุณและความเคารพให้กับผู้เกษียณอายุราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

ลิงค์ดาว์โหลดภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1xe_m7eNfJ2_aWBylaIME7qEGbWpJJfkD?usp=sharing