You are here: Home หน้าหลัก ข่าวและความเคลื่อนไหว

อีเมล พิมพ์ PDF

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

ดาวน์โหลด icon ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 แห่ง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6/2561

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6/2561 (ประชุมสัญจร)   ผลการดำเนินงาน นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการ... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2561

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2561   ผลการดำเนินงาน นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพ... อ่านต่อ ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ดาวน์โหลด  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกส... อ่านต่อ ..

ประชุมราชการประจำปี 2561 "สานประสบการณ์สู่การพัฒนาสถาบันการพ

News image

ประชุมราชการประจำปี 2561 "สานประสบการณ์สู่การพัฒนาสถาบันการพลศึกษา" ประชุมราชการประจำปี 2561 "สานประสบการณ์สู่การพัฒ... อ่านต่อ ..

การประชุมราชการ รองอธิการบดี และ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

News image

การประชุมราชการ รองอธิการบดี และ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสระว่า... อ่านต่อ ..

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถา

News image

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แ... อ่านต่อ ..

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8

News image

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ก... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2561

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 4/2561 (ประชุมสัญจร)   ผลการดำเนินงาน นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการ... อ่านต่อ ..

แบบฟอร์มแบบฟอร์มรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ

News image

แบบฟอร์มแบบฟอร์มรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ อ่านต่อ ..

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท

News image

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม... อ่านต่อ ..

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

News image

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกา... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2561

News image

การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2561   ผลการดำเนินงาน นายกอบกิจ ธรรมานุชิต กรรมการสภาสถาบันกา... อ่านต่อ ..

ศึกษาดูงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

News image

ศึกษาดูงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมหารือกับสถาบันการพลศึกษาเกี่ยวก... อ่านต่อ ..

การประชุมการใช้ระบบรับสมัครการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประ

News image

การประชุมการใช้ระบบรับสมัครการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 การประชุมการใช้ระบบรับสมัครการแข่... อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2560

News image

การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษา  ครั้งที่  2/2560     การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษาครั้งที่ 2 ปี 2560 อ่านต่อ ..

การประชุมรผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 3/2560

News image

การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษา  ครั้งที่  3/2560     การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษาครั้งที่ 3 ปี 2560 อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2560

News image

การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษา  ครั้งที่  1/2560   การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษาครั้งที่ 1 ปี 2560 อ่านต่อ ..

การประชุมผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2561

News image

การประชุมผู้บริหารสถาบันพลศึกษา  ครั้งที่  2/2561 ผลการดำเนินงาน นายกอบกิจ ธรรมานุชิต กรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา ... อ่านต่อ ..

ประกาศฯบัญรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ดาวน... อ่านต่อ ..

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 1-2561

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ประการศรายชื่อผู้มีสิท... อ่านต่อ ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม) รับสมัค... อ่านต่อ ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด  ประกาศสถา... อ่านต่อ ..

ข่าวประกาศ ประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการ

News image

ประกาศ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของส... อ่านต่อ ..

จ้างดูแลรักษาและซ่อมบารุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา

News image

ประกาศ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา เรื่อง จ้างดูแลรักษาและซ่อมบารุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพล... อ่านต่อ ..

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 ร

News image

ประกาศ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด... อ่านต่อ ..

การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด ดาวน์โหลด การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (wa

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit) สำหรับเจ้าหน้าที่แ... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดรา... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุข

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมื... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit) สำหรับเจ้

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit) สำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา การแข่งขันกี... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพฯ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชล... อ่านต่อ ..

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ของสถาบันการพลศึกษา ด... อ่านต่อ ..

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

News image

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด  การจัดซ... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคา-1

News image

  ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศประกวดราคา เรื่อง วัน/เดือน/ปี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจั... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอ

News image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักง

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี และอาคารพัสดุ ... อ่านต่อ ..

จ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา

News image

จ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด  จ้างดูแลรักษาและซ่อมบำ... อ่านต่อ ..

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

News image

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ประจำปีงบประมาณ... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาออแกไนเซออร์ (organizer) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ประกาศผลสอบราคา... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ... อ่านต่อ ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ดาวน์โหลด... อ่านต่อ ..

การจ้างราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การซ่อมพื้นกระเบื้องอาคารชุดรวม

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การซ่อมพื้นกระเบื้องอาคารชุดรวมที่พักอาศัย จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาการจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ตำบลหนองไม้แดง อำ... อ่านต่อ ..

ประกาศจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ตำบลหนองไม้แด... อ่านต่อ ..

การจ้างออกแบบอาคารหอประชุม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง จ้างออกแบบอาคารหอประชุม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือกแ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำสื่อต้นแบบ จำนวน 1 งาน

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำสื่อต้นแบบ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำสื่อต้นแบบ จำนวน 1 งาน อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำของที่ระลึกโครงการกิจกรรมสัมพันธ์

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำของที่ระลึกโครงการกิจกรรมสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 1 งาน ดาวน์... อ่านต่อ ..

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit) สำหรับเจ

News image

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit) สำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ดาวน์โหลด  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ช... อ่านต่อ ..

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อน้ำดื่มโครงการดำเนินงาน ณ จ

News image

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อน้ำดื่มโครงการดำเนินงาน ณ จุดรับรองและอำนวยความสะดวกประชาชน ในการแสดงความอาลัยแด่พ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าสถานที่คัดเลือกและจัดทำข้อสอบ

News image

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าสถานที่คัดเลือกและจัดทำข้อสอบ พร้อมอาหาร จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง... อ่านต่อ ..

ประกาศผลการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ... อ่านต่อ ..

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการสอบราค

News image

ประกาศคณะกรรมการสอบราคา รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการสอบราคา ดาวน์โหลด  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท... อ่านต่อ ..

การจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา สำหรับหลักสูตร

News image

การจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา สถาบันการพลศึกษา สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้า... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา ส

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ตำบลหนองไ... อ่านต่อ ..

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ ประกวดราคาจ้างงานก่อ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสนามกีฬาอเ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการทางกา

News image

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง การจ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการทางการศึ... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลหน... อ่านต่อ ..

ประกาศจ้างออกแบบอาคารหอประชุม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อจำกั

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง จ้างออกแบบอาคารหอประชุม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก... อ่านต่อ ..

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม (๗๒.๑๔.๑๓.๐๓... อ่านต่อ ..

ประกาศราคากลางก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิท

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม จำนวน  1 หลัง... อ่านต่อ ..

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมห

News image

(ร่าง) ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม ด้ว... อ่านต่อ ..

ราคากลางปรับปรุงอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาเ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบประปา วิท

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบประปา วิทยาเขตสมุทรสาคร ... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ห้องเทคโนโ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลหน... อ่านต่อ ..

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงสน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครเรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส(72... อ่านต่อ ..

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา และรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ

News image

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา และรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา... อ่านต่อ ..

ปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา และรายละเอียดการจัดซื้

News image

ปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา และรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบป... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการรถบัสเพื่ออำนวยความสะดวกแ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการรถบัสเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครสอบ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ต.บางหญ... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง เปลี่ยนแปลง

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส ... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดราคากลา

News image

  ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดราคากลางจัดจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามเทนนิสฯ ต.บางหญ้าแพรก อ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำกระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำกระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำกระเป๋าใส่อุปกรณ์ก... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ห้องศูนย์

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมื... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างประชาสัมพันธ์รายการสถาบันการพลศึกษา

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างประชาสัมพันธ์รายการสถาบันการพลศึกษา ในรายการ "Sport Talk The HERO" จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(อ้างอิง)จ้างทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศ

News image

ราคากลาง(อ้างอิง) จ้างทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษา ประจำปี2560 จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(อ้างอิ... อ่านต่อ ..

ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอคารสำนักงานอธิการบดี

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดช... อ่านต่อ ..

ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จ... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่า

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา จำนวน... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มก

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการสภา ... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการอธิการบด

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการอธิการบดี จำนวน 2... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลด ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้... อ่านต่อ ..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงอาค

News image

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี จำ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 รายการ ด... อ่านต่อ ..

ประกาศผลการราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคาร

News image

ประกาศสาถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผลการราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุ จำนวน 1 รายการ และ... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างเหงาบริการรักษาความปลอดภัยของส

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างเหงาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพลศึกษา จำนวน 1 ง... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพล

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพลศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... อ่านต่อ ..

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบั

News image

(ร่าง) ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพลศึกษา โดยวิธีประกวดราคา... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพั

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ประกา... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสถ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสถาบันการพลศึกษา ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบด

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุ ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างท... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำโล่เกียรติคุณ ในโครงการประชุมร

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำโล่เกียรติคุณ ในโครงการประชุมราชการประจำปี พ.ศ. 2559 "สานประสบการณ์สู่การพัฒนาสถาบันก... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างพิมพ์เอกสารหนังสือ ในโครงการประช

News image

  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างพิมพ์เอกสารหนังสือ ในโครงการประชุมราชการประจำปี พ.ศ. 2559 "สานประสบการณ์สู่การพัฒนา... อ่านต่อ ..

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ 4 อัตรา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำน... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกา

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและสถาบัน สถาบ... อ่านต่อ ..

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแห

News image

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา -... อ่านต่อ ..

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำน... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำเกียรติบัตร และบัตรประจำตัวนัก

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำเกียรติบัตร และบัตรประจำตัวนักกีฬา จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล จำน

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำเห... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำสายคล้องคอพร้อมซองใส่บัตรประจำ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำสายคล้องคอพร้อมซองใส่บัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลด  ราคา... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาจ้างเหมาออร์แกไนเซอร์ (Organizer) จำนวน 1 งาน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาออร์แกไนเซอร์ (Organizer) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ผลการสอบราคาจ้างเ... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาออร์แกไนเซอร์(Organizer

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ประกาศสอบราคาและเอกสารส... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาจ้างบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศแบบหล่อเย็น(Chiller

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศแบบหล่อเย็น(Chiller Type) จำนวน 1 งาน ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างออร์แกไนเซอ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาใน

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง การจ้างประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาในรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหล... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ แบบหล่อเย็น(C

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ แบบหล่อเย็น(Chiller Type) จำนวน 1 งาน ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบหล่อเย็น (Chi

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบหล่อเย็น (Chiller Type) ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การซ่อมเครื่อง... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 1,000 เล่ม ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ก... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำสื่อต้นแบบกระบวนการส่งเสริมกระ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างทำสื่อต้นแบบกระบวนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ประจำปี 2559 ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบบริหารจัด

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา(e-education) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำของที่ระลึกสถาบันการพลศึกษา ประจ

News image

  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำของที่ระลึกสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การซ่อมบำรุงป้ายตัวอักษร LED ประตูทางเ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การซ่อมบำรุงป้ายตัวอักษร LED ประตูทางเข้าสถาบันการพลศึกษา จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราค... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนอ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำกระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา

News image

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง จ้างทำกระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา ดาวน์โ... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฯ จำนวน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี... อ่านต่อ ..

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ โดยวิธีประกว

News image

(ร่าง) ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จัง... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด  ประกา... อ่านต่อ ..

ราคากลาง งานปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธ

News image

ราคากลาง งานปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด  ราคากลาง งานปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเว... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit สำหร

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit สำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาลัยแห่งประเทศไท... อ่านต่อ ..

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในบริ

News image

(ร่าง)ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบัน

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันการพลศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด ... อ่านต่อ ..

ราคากลางการซ่อมบำรุงรักษารถกอล์ฟไฟฟ้า

News image

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การซ่อมบำรุงรักษารถกอล์ฟไฟฟ้า ดาวน์โหลด  ราคากลางการซ่อมบำรุงรักษ... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด  ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคา... อ่านต่อ ..

ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดาวน์โหลด  ประกาศผลกา... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งา

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่า

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา จำนวน... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีบดี จำนวน 1 ง

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีบดี จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ประกาศสอบราคาจ้างป... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด12ที่น

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ตำบลหนองไม้แดง อำเภ... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท วิทยาเขตเ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำวน 4 รายการ ประจำปีงบ... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพลศึกษา จำนวน 1 งาน โ... อ่านต่อ ..

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างพนักงานจ้างเหมา

News image

ตารางแสดงวงเงินงบประมาที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างพนักงานจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาว... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุ จำนวน 1 งาน ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 4,600 ปก

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 4,600 ปก ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 4,600... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพล

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการพลศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... อ่านต่อ ..

(ร่าง)เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำร

News image

(ร่าง) เอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสถ

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสถาบันการพลศึกษา จำนวน 1 งาน ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้า... อ่านต่อ ..

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ร... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบด

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุ ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างทำค... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมางานเพิ่มเติมสายไฟฟ้าภายในอาค

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมางานเพิ่มเติมสายไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม  ราคาก... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเอกชนดำเนินการจัดซุ้มนิทรรศการใน

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างเอกชนดำเนินการจัดซุ้มนิทรรศการ ในพิธีเปิด-ปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบร... อ่านต่อ ..

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำเกียรติบัตร และบัตรประจำตัวนักก

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำเกียรติบัตร และบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ พร้อมสาย... อ่านต่อ ..

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายงาน โดยวิธีประกวดรา... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาออแกไนเซอร์(Organi

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาออแกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน โดยวิธีปร... อ่านต่อ ..

ประกวดราคาจ้างทำเกียรติบัตร และบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำเกียรติบัตร และบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ พร้อมสายคล้องคอและซองใ... อ่านต่อ ..

ประกวดราคาจ้างเหมาออแกไนเซอร์ (Organizer) จำนวน 1 งาน โดยวิธ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออแกไนเซอร์ (Organizer) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e... อ่านต่อ ..

ประกวดราคาจ้างทำเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดย

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... อ่านต่อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จำนว... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาจ้างทำเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 1

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างทำเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 1,000 เล่ม ดาวน์โหลด  ผลการ... อ่านต่อ ..

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)จำ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)จำนวน 38 ชุด โดยวิธีประกวดร... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ E-educatio

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ E-education จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างปรั... อ่านต่อ ..

สอบราคาจ้างทำเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 1,000

News image

  ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างทำเล่มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 1,000 เล่ม ดาวน์โหลด  สอบราคา... อ่านต่อ ..

ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จำนวน 38 ชุด ดาวน์โหล... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด  ผลการสอบราคาจ้างป... อ่านต่อ ..

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จำนว

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จำนวน 38 ชุด และราคากลาง ดาวน์... อ่านต่อ ..

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 ง

News image

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต... อ่านต่อ ..

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 และราคา

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับรอง จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 และราคากลาง ดาวน์โหลด  ประกาศสถาบ... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาจ้างออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด  ผลการสอบราคาจ้างออร์แก... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลด  ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ... อ่านต่อ ..

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานกีฬา สถาบันการพล

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานกีฬา สถาบันการพลศึกษา จำนวน 3 รายการ ดาวน์... อ่านต่อ ..

ประกาศสอบาคาจ้างเหมาออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน และ

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาออร์แกไนเซอร์(Organizer) จำนวน 1 งาน และราคากลาง ดาวน์โหลด  ประกาศฯสอบ... อ่านต่อ ..

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำน

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ และราคากลาง ดาวน์โหลด  ประกาศสถาบันการพลศึก... อ่านต่อ ..