บมจ.ทีโอที นำกระเช้ามามอยอวยพรปีใหม่ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
You are here: Home ข่าวของอธิการบดี บมจ.ทีโอที นำกระเช้ามามอยอวยพรปีใหม่ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำกระเช้ามามอยอวยพรปีใหม่ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

     นางวรรณพร  ลีฬหาชีวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายภาครัฐ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำกระเช้าของขวัญมามอบอวยพรปีใหม่แก่นายปริวัฒน์  วรรณกลาง  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และคณะผู้บริหาร  ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพลบดี 2 สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา