อธิการบดีสถาบันการพลศึกษามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
You are here: Home ข่าวของอธิการบดี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษามอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร นำกระเช้าของขวัญมอบอวยพรปีใหม่แก่ พล.อ. ยุทธศักดิ์  ศศิประภา  ประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ อาคารรัฐสภา 1