พิธีสักการะพระพลบดี และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
You are here: Home ข่าวของอธิการบดี พิธีสักการะพระพลบดี และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล พิมพ์ PDF

พิธีสักการะพระพลบดี และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       นายปริวัฒน์  วรรณกลาง เข้าร่วมพิธีสักการะพระพลบดี และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารจุฬาพัฒน์ 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร