พิธีเปิด Thailand International Sport Expo 2014
You are here: Home ข่าวของอธิการบดี พิธีเปิด Thailand International Sport Expo 2014

อีเมล พิมพ์ PDF

พิธีเปิด Thailand International Sport Expo 2014

       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2557 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand International Sport Expo 2014 ณ อาคารชาเลเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี