พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณแม่มาลี วรรณกลาง
You are here: Home ข่าวของอธิการบดี พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณแม่มาลี วรรณกลาง

อีเมล พิมพ์ PDF

พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณแม่มาลี วรรณกลาง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 ณ วัดช่องแค ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณแม่มาลี วรรณกลาง มารดานายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันพลศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา เดินทางเข้าร่วม พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) อย่างพร้อมเพียงกัน