แถลงข่าวการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชน(รอบคัดเลือกไปแข่งยุวชนโอลิมปิก 2014 โซนเอเชีย) และเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2557
You are here: Home ข่าวของอธิการบดี แถลงข่าวการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชน(รอบคัดเลือกไปแข่งยุวชนโอลิมปิก 2014 โซนเอเชีย) และเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชน(รอบคัดเลือกไปแข่งยุวชนโอลิมปิก 2014 โซนเอเชีย) และเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2557

เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 14.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เดินทางเข้าร่วมงาน การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชน(รอบคัดเลือกไปแข่งยุวชนโอลิมปิก 2014 โซนเอเชีย)และเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2557 ของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน โดยปีนี้ได้จัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชน(รอบคัดเลือกไปแข่งยุวชนโอลิมปิก 2014 โซนเอเชีย)และเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ อาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นครั้งแรกอีกด้วย