มอบกระเช้าอวยพรวันปีใหม่ 2557 แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงฯ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงฯ
You are here: Home ข่าวของอธิการบดี มอบกระเช้าอวยพรวันปีใหม่ 2557 แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงฯ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

มอบกระเช้าอวยพรวันปีใหม่ 2557 แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงฯ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงฯ

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 56 เวลา 08.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

เดินทาง มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรวันปีใหม่ 2557 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา