สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 รายการ “ดู ดีดี“ เข้าบันทึกเทปรายการ
You are here: Home ข่าวของอธิการบดี สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 รายการ “ดู ดีดี“ เข้าบันทึกเทปรายการ

อีเมล พิมพ์ PDF

สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 รายการ “ดู ดีดี“ เข้าบันทึกเทปรายการ


เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 56 เวลา 15 : 00 น รายการ “ดู ดีดี” สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันพลศึกษา ในหัวข้อ "การแนะนำสถาบันพลศึกษา แนวทางการบริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงภาพรวมต่างๆ ของสถาบันพลศึกษา"