อธิการบดี สพล. ให้โอวาท นักกีฬาและบุคลากร โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี ก่อนเดินทาง ไปประเทศมาเลเซีย
You are here: Home ข่าวของอธิการบดี อธิการบดี สพล. ให้โอวาท นักกีฬาและบุคลากร โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี ก่อนเดินทาง ไปประเทศมาเลเซีย

อีเมล พิมพ์ PDF

อธิการบดี สพล. ให้โอวาท นักกีฬาและบุคลากร โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี ก่อนเดินทาง ไปประเทศมาเลเซีย


 

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 56 เวลา 14 : 30 น. บุคลากรและนักกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับฟังโอวาทจาก นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันพลศึกษา ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนกีฬาบูกิตจาลิล ประเทศมาเลเซีย