อธิการบดี สพล. เข้ามอบกระเช้าของขวัญและแนะนำตัวกับผู้ว่าฯ จังหวัดชลบุรี
You are here: Home ข่าวของอธิการบดี อธิการบดี สพล. เข้ามอบกระเช้าของขวัญและแนะนำตัวกับผู้ว่าฯ จังหวัดชลบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

อธิการบดี สพล. เข้ามอบกระเช้าของขวัญและแนะนำตัวกับผู้ว่าฯ จังหวัดชลบุรี

เมื่อเวลา 09.30 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา เข้ามอบกระเช้าของขวัญและแนะนำตัวกับ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสเข้าดำรงอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556