You are here: Home Download

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ดาวน์โหลด

File Icon ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2560 (71026)
(รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯครูผู้ช่วยฯ)

File Icon ใบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 (49636)
(การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา)

File Icon ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 (45105)
(การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา)

File Icon ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 (37987)
(การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา)

File Icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559 (24671)
(รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ)

ดาวน์โหลดของหน่วยงาน