News image

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ... อ่านต่อ ..

News image

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ ..

News image

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

News image

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา ... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองนโยบายและแผน

แบบฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

ของสถาบันการพลศึกษา (SWOT Analysis)

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถาบันการพลศึกษา (SWOT Analysis)

 

แบบประเมินยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560

ดาวน์โหลด  แบบประเมินยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560

 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ แบบ ค 011 และแบบ ค 911

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ แบบ ค 011 และแบบ ค 911 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

   

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด  รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

   

หน้า 2 จาก 5

กองนโยบายและแผนวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • ปฎิทิน

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • อัลบั้มภาพ

September 2018 October 2018 November 2018
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31