ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ... อ่านต่อ ..

News image

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (สถาบันก... อ่านต่อ ..

News image

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ ..

News image

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองนโยบายและแผน

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560

(ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


ดาวน์โหลด  ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

แบบฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

ของสถาบันการพลศึกษา (SWOT Analysis)

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถาบันการพลศึกษา (SWOT Analysis)

   

แบบประเมินยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560

ดาวน์โหลด  แบบประเมินยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560

 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ แบบ ค 011 และแบบ ค 911

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ แบบ ค 011 และแบบ ค 911 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

   

หน้า 2 จาก 5

กองนโยบายและแผนวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • ปฎิทิน

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • อัลบั้มภาพ

July 2018 August 2018 September 2018
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31