ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ... อ่านต่อ ..

News image

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (สถาบันก... อ่านต่อ ..

News image

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ ..

News image

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองนโยบายและแผน

การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สถาบันการพลศึกษา  ครั้งที่ 1/2557 

         ดร.วัชรินทร์  ขี่ทอง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันการพลศึกษา โดยกองนโยบายและแผนเป็นผู้จัดประชุม และได้เชิญคณะกรรมการจัดทำรายงาน ในสำนักงานอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา เข้าร่วมประชุมถึงแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลบดี 4 สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา

 

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด  รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

เอกสาร ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา  พ.ศ. 2556 - 2560

(ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556)

ดาวน์โหลดเอกสาร  ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560(ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556)

   

หน้า 5 จาก 5

กองนโยบายและแผนวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • ปฎิทิน

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • อัลบั้มภาพ

July 2018 August 2018 September 2018
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31