News image

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ... อ่านต่อ ..

News image

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ ..

News image

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

News image

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา ... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองนโยบายและแผน

เอกสาร ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา  พ.ศ. 2556 - 2560

(ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556)

ดาวน์โหลดเอกสาร  ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560(ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556)

 

หน้า 5 จาก 5

กองนโยบายและแผนวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • ปฎิทิน

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • อัลบั้มภาพ

September 2018 October 2018 November 2018
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31