ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ... อ่านต่อ ..

News image

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (สถาบันก... อ่านต่อ ..

News image

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ ..

News image

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองนโยบายและแผน

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด  รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการพลศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการพลศึกษา

   

คู่มือดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการพลศึกษา

ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานที่ 1

ดาวน์โหลด  คู่มือดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการพลศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานที่ 1

 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560

(ฉบับปรับปรุง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด  ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560(ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   

หน้า 3 จาก 5

กองนโยบายและแผนวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • ปฎิทิน

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • อัลบั้มภาพ

July 2018 August 2018 September 2018
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31