News image

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ... อ่านต่อ ..

News image

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ ..

News image

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

News image

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา ... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองนโยบายและแผน

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการพลศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด  แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการพลศึกษา

 

คู่มือดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการพลศึกษา

ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานที่ 1

ดาวน์โหลด  คู่มือดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการพลศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานที่ 1

 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560

(ฉบับปรับปรุง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลด  ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560(ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

คู่มือการดำเนินงาน

งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา

ดาวน์โหลด  คู่มือการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา

   

หน้า 3 จาก 5

กองนโยบายและแผนวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • ปฎิทิน

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • อัลบั้มภาพ

September 2018 October 2018 November 2018
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31