News image

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (สถาบันก... อ่านต่อ ..

News image

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ ..

News image

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โห... อ่านต่อ ..

News image

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา ... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองนโยบายและแผน

แบบแสดงความคิดเห็น

(ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (สถาบันการพลศึกษา) พ.ศ.2561-2565

ดาวน์โหลด  แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง)ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2561-2565

 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด  รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

จัดทำยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ.2561–2565

ดาวน์โหลด  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ.2561–2565

 

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   

หน้า 1 จาก 5

กองนโยบายและแผนวันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • ปฎิทิน

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • อัลบั้มภาพ

March 2018 April 2018 May 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30