You are here: Home หน้าหลัก อัลบั้มภาพ
อัลบั้มภาพ
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่1/2552 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่1/2552 (24)
ภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36 ภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36 "หัวหมากเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 11-18 ม.ค.52 (136)
ภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 ภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 "แม่โดมเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค.53 (82)
ภาพการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. - 6 ส.ค.51ภาพการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. - 6 ส.ค.51 (145)
ภาพการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ครั้งที่ 12 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 4-13 ส.ค.52ภาพการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ครั้งที่ 12 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 4-13 ส.ค.52 (79)
ภาพการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 3 ส.ค.50ภาพการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 3 ส.ค.50 (68)
ภาพการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ค.51ภาพการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ค.51 (145)
ภาพการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 5 ก.ค.52ภาพการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 5 ก.ค.52 (90)
พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และมอบนโยบายและแนวทางการบริหารราชการพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และมอบนโยบายและแนวทางการบริหารราชการ (109)
ภาพการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 9 ปีภาพการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 9 ปี (261)
ภาพการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2557ภาพการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 2/2557 (32)
พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (101)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพบุคลากรสายสนับสนุนในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพบุคลากรสายสนับสนุนในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (20)
 
Powered by Phoca Gallery