You are here: Home Download
อีเมล พิมพ์ PDF

 

ดาวน์โหลด

File Icon ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2560 (71026)
(รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯครูผู้ช่วยฯ)

File Icon ใบสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 (49636)
(การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา)

File Icon ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 (45105)
(การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา)

File Icon ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 (37987)
(การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา)

File Icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559 (24671)
(รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ)

File Icon ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559 (21440)
(รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ)

File Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1/2560 (14866)
(รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขัน)

File Icon รายละเอียดสถานที่สอบแข่งขันฯ (14324)
(รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขัน)

File Icon วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (9486)
(วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 4)

File Icon ประวัติสถาบันการพลศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) (8839)
(ประวัติสถาบันการพลศึกษา)

File Icon กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์ (8711)
(รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขัน)

File Icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560 (8113)
(รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯครูผู้ช่วยฯ)

File Icon วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (7376)
(วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 2)

File Icon กลุ่มที่ 6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (7205)
(รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขัน)

File Icon หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559 (6303)
(รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ)

File Icon วาสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่1 (5810)
(วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 6)

File Icon กลุ่มที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (5776)
(รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขัน)

File Icon นโยบายและแนวทางการบริหารราชการสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (5447)
(นโยบายและแนวทางการบริหารราชการสถาบันการพลศึกษา พ.ศ)

File Icon ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา 1/2560 (5322)
(รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ 2560)

File Icon ประวัติสถาบันการพลศึกษา(ฉบับย่อ) (5159)
(ประวัติสถาบันการพลศึกษา)

ดาวน์โหลดของหน่วยงาน